Instalacje

Instalacje elektryczne

   Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i wykonawstwem a także konserwacją instalacji elektrycznych. Wykonujemy instalacje elektryczne od małych budynków po duże budynki i biurowce.

Wykonujemy:
 • Instalacje w nowo powstających budynkach oraz modernizacja, remonty i konserwacja istniejącej instalacji
 • Instalacje i technika oświetleniowa (tradycyjna instalacja, sterowanie DALI, sterowanie DMX)
 • Instalacje elektryczne dedykowane do zasilania sieci komputerowych
 • Instalacje odgromowe
 • Wykonywanie rozdzielni niskiego napięcia
 • Pomiary elektryczne
 
Zakres wykonywanych przez nas pomiarów obejmuje:
 
       - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
       - badanie wyłączników różnicowoprądowych
       - badanie stanu rezystancji izolacji
       - badanie natężenia oświetlenia
       - badanie urządzeń piorunochronnych
       - badania i analiza jakości energii miernikiem FLUKE 435

Zajmujemy się również:
 • systemami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • systemami multimedialnymi sal konferencyjnych
 • instalacjami nagłośnienia
 • instalacjami antenowymi RTV i SAT
 • instalacjami domofonowymi
 • instalacjami przeciwpożarowymi i oddymiania