Inteligentny budynek

Instalacje KNX/EIB

System KNX - standard w inteligentnych instalacjach elektrycznych.

   Wiodącym Systemem Inteligentnego Budynku w którym wykonujemy Nasze realizacje jest System KNX/EIB. 
Jest to system magistralny który rozwija się od lat 90-tych, kiedy to w Brukseli powstało stowarzyszenie EIBA (European Installation Bus Assocation) zrzeszające producentów urządzeń tego standardu. Celem stowarzyszenia które obecnie nosi nazwę KNX jest ustalenie norm i standardów oraz certyfikacji nowych produktów. Organizacja KNX zrzesza ponad 100 międzynarodowych producentów urządzeń z zarejestrowaną liczbą około 7000 certyfikowanych wyrobów. Liczba producentów tego standardu ciągle wzrasta co może tylko dowodzić jego popularności i jakości.
Instalacje oparte na technologii KNX mogą tworzyć urządzenia różnych producentów odpowiednio skonfigurowane przez instalatora posiadającego Certyfikat Partnera KNX.
Firma Nasza posiada Certyfikat Partnera KNX nr 11244 wydany 22.02.2007 r.
W tym okresie zrealizowaliśmy wiele ciekawych i wymagających inwestycji.

Funkcjonalność systemu KNX

   Pierwszym krokiem przy naszych realizacjach jest określenie zadań jakie instalacja ma zrealizować dla danego obiektu oraz czego inwestor po niej oczekuje. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie zaproponować urządzenia oraz odpowiednio zaprogramować system.
W celu przedstawienia możliwości instalacji KNX warto przedstawić często wykorzystywane funkcje:
 • Sterowanie oświetleniem może odbywać się za pomocą jednego przycisku załączającego scenę świetlną (odpowiednio skonfigurowane obwody oświetleniowe w pomieszczeniu) stwarzającą wybrany nastrój.
 • Wykorzystując funkcję centralnego wyłączenia można wychodząc z obiektu lub uzbrajając alarm wyłączyć wszystkie obwody oświetleniowe na obiekcie.
 • Oświetlenie pomieszczenia mogą być włączane automatycznie po wykryciu obecności w pomieszczeniu, a jego poziom natężenia może być regulowany w celu uzyskania stałej wartości.
 • Sterowanie oświetleniem obiektów (np. biura ,hale  może być elastycznie zmieniane w zależności od aranżacji pomieszczeń i funkcjonalności.
 • W celu zabezpieczenia domu podczas nieobecności można wywołać funkcje symulacji obecności, która odtwarza wcześniejsze sterowania oświetleniem.
 • Sterowanie otwarciem okien dachowych może odbywać się indywidualnie lub grupowo oraz może być uzależnione od warunków atmosferycznych.
 • Sterowanie żaluzji może zapewnić pełną ochronę nasłonecznienia obiektu, położenie żaluzji i kąt lamel ustalony jest automatycznie w zależności od warunków nasłonecznienia i położenia geograficznego.
 • Sterowanie ogrzewaniem pozwala na indywidualne sterowanie temperaturą pomieszczeń.
 • Sterowanie ogrzewaniem umożliwia czasowe obniżenie temperatury we wszystkich lub wybranych pomieszczeniach w zależności od pory dnia lub obecności osób.
 • Możliwość integracji z systemem alarmowym pozwoli na załączenie oświetlenia w obszarze, w którym nastąpiło wywołanie alarmu.
 • Istnieje możliwość integracji systemu KNX z urządzeniami: wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji, technologii basenowej, sauny, łaźni, kotłowni, systemów solarnych, systemów multimedialnych. Umożliwia to użytkownikowi sterowanie i odczyt wartości na całym obiekcie objętym systemem KNX oraz powiązanie tych zmiennych.
 • Wszystkie sterowania na obiekcie oraz odczytane wartości mogą być zaprezentowane na panelu dotykowym zlokalizowanym w centralnym punkcie obiektu i pełniącym dodatkowo funkcję centrum komunikacji i rozrywki.
 • Można wykonać wizualizację systemu KNX zarówno dla małych obiektów jak domy mieszkalne jak i dla rozległych obszarowo obiektów: biurowce, hale produkcyjne, szkoły itp.
 • Istnieje możliwość zdalnego dostępu wykorzystującego sieć LAN do zarządzania obiektem podczas wyjazdu z poziomu komputera lub telefonu komórkowego.